Aanbod voor paardencoaching

Katha-ros kan een eenmalige coaching aanbieden, maar ook een begeleidingstraject. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken, zodat er een traject op maat kan worden samengesteld.

Individueel en in teamverband
Paardencoaching kan zowel in teamverband als op individueel niveau worden ingezet. Op individueel niveau helpt het vooral bij je persoonlijke bewustwording; (onbewuste) thema’s waar je mee zit, komen in een sessie paardencoaching direct naar boven. Het komt regelmatig voor dat iemand denkt zijn eigen thema te kennen, maar dat een dieper liggende oorzaak naar boven komt. Hierdoor ontstaat inzicht in de situatie en ervaar je vrijheid en ruimte, waardoor je er op een andere manier naar gaat kijken en mee om gaat. In teamverband gaat het meer over de groepsdynamiek, het leiding geven, volgen en de juiste plek  in de groep innemen.

Voor wie is paardencoaching?
Paardencoaching is voor iedereen die meer inzicht en balans wil krijgen in zichzelf, in relatie tot een ander, op werk en/of privé gebied. Vanaf jong volwassen kun je door mij worden begeleid in jouw groei en ontwikkeling en traumaverwerking. De paarden worden ingezet als onderdeel van jouw unieke traject. Dus maatwerk!

Inzet van het paard
De aangeboden therapie kan een extra verdieping krijgen door het inzetten van het paard als co-coach. Tijdens de paardencoaching wordt in alle vrijheid en veiligheid, naast het paard op de grond gewerkt. Het paard bepaalt zelf of het mee wil doen of niet. De cliënt hoeft geen enkele ervaring met paarden te hebben om deze manier van coaching te laten slagen. 

Het doel van de begeleiding is om meer bewustwording en verdieping te krijgen in je eigen functioneren. Hierdoor kom je tot de kern van de problematiek en krijg je handvatten om het anders te doen.

TARIEVEN 2023:

*Losse intake of advies gratis 
*Een consult of sessie duurt 2 uur a 125,00 euro
*Telefonisch consult 65,00 euro
*Energetisch lichaamswerk, sessie 1,5 uur a 80,00 euro
*EMD(hoog energetische) sessie en Soul Retrieval, 1,5 uur a 80,00 euro

         Alles inclusief begeleiding tussen de sessies door. Energetische sessies kunnen ook op afstand via live-stream gegeven worden.

(alle bedragen zijn BTW vrij)

Het welzijn van de cliënt en het paard staan hoog in het vaandel bij Katha-ros.

‘Door je te ont-doen van al je moeten, ont-moet je jezelf.’