MISSIE & VISIE

Missie: Katha-ros helpt de medemens voor meer balans in zijn/haar leven. Terug naar de oorsprong wie je werkelijk bent, daarbij de authenticiteit verhogen zodat de levensenergie weer gaat stromen. Hierbij is authenticiteit, de mate waarin iemand trouw is aan zijn eigen persoonlijkheid, geest, of karakter, ondanks externe krachten en invloeden van buitenaf. Weer opnieuw de keuze-vrijheid in het leven beleven.

Visie: De hectiek in de wereld groeit. Er wordt steeds meer van je verwacht in kortere tijd. Bakens van rust zijn nodig om in balans te blijven. Katha-ros streeft naar aanvulling van de reguliere hulpverlening, zodat voor ieder mens een passende hulpverlening toereikend is. De ambitie is om een samenwerking aan te gaan met o.a. huisartsen, sociaal-maatschappelijke zorg en psychotherapeuten, zodat een zo compleet mogelijke zorg aangeboden kan worden. Katha-ros wil dit bereiken door mee te gaan in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van welzijn en levensvreugde.

 

”kijk diep in de natuur en dan zul je alles beter begrijpen”

– Albert Einstein –