Links

Katha-ros blijft zich ontwikkelen o.a. door jaarlijkse bijscholingen en verdiepende opleidingen te volgen.
Daarnaast heeft Katha-ros een samenwerkingsverband met Kifungo, Instituut Licht & de Boer, Edel-wijs coaching, SDM horses en Coachgelderland,  Afhangen.com. en JuistWij connect. Tevens werk Katha-ros met de IZR methodiek van Interakt Tiel.

Platforms:

http://www.juistwijconnect.nl                 Dit is een platform voor vakkundige ondernemers die kunnen ondersteunen voor een nog mooier leven.
http://www.afhangen.com                     Afhangen.com is een platform voor coaches t.b.v. Hoog-risico beroepen zoals de politie, brandweer, defensie, de zorg.
http://www.doetinchemonderneemt.nl  Een platform voor professionele ondernemers in de regio Doetinchem en de Achterhoek

Fotografie: Myrthe Hoekstra
Communicatie: Kimley Vos
Website: Katrien Beijer

http://www.lichtdeboer.nl
http://www.kifungo.nl
http://www.centrumpuur.nl
http://www.interaktiel.nl
http://Santacore.nl
http://www.sdmhorses.nl
http://www.edel-wijscoaching.nl
http://www.coachgelderland

 

 

 

“Het geheel is meer dan de som der delen.“

– Citaat Aristoteles –